Page 401

266394 Elboken 2017 ePDF

SEK Svensk Elstandard SEK Shop PDF SVENSK STANDARD SS-EN 60204-1 Fastställd 2007-05-21 Utgåva 3 Sida 1 (1+125 + 130) Ansvarig kommitté SEK TK 44 © Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements Adobe Som svensk standard för maskiners elutrustning med avseende på säkerhet gäller europastandarden EN 60204-1:2006. Den svenska standarden innehåller både den officiella engelska och den svenska språkversionen av EN 60204-1:2006. Den svenska språkversionen har samma status som de officiella engelska, franska och tyska språkversionerna. Nationellt förord Europastandarden EN 60204-1:2006 Består av – europastandardens ikraftsättningsdokument, utarbetat inom CENELEC –IEC 60204-1, Fifth edition, 2005 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements utarbetad inom International Electrotechnical Commission, IEC. PR E V I E W Där texten i europastandarden avviker från texten i motsvarande avsnitt i IEC 60204-1, har detta markerats med ett lodrät streck i marginalen. I bilaga NA återfinns de delar av IEC-texten som i europastandarden ändrats genom gemensamma europeiska avvikelser, CENELEC common modifications. Tidigare fastställd svensk standard SS-EN 60204-1, utgåva 2, 1998, gäller ej fr o m 2009-06-01. ICS 29.020 Denna standard är fastställd av, SEK Svensk Elstandard, som också kan lämna upplysningar om sakinnehållet i standarden. Postadress: SEK, Box 1284, 164 29 KISTA Telefon: 08 - 444 14 00. Telefax: 08 - 444 14 30 E-post: sek@elstandard.se. Internet: www.elstandard.se PDF SVENSK STANDARD SS-EN 50110-1 Fastställd 2013-10-09 Utgåva 3 Sida 1 (1+41) Ansvarig kommitté SEK TK 78 © Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Skötsel av elektriska anläggningar – Del 1: Allmänna fordringar Operation of electrical installations – Part 1: General requirements Adobe Som svensk standard gäller europastandarden EN 50110-1:2013. Den svenska standarden innehåller den officiella engelska språkversionen av EN 50110-1:2013. Nationellt förord Tidigare fastställd svensk standard SS-EN 50110-1, utgåva 2, 2005, gäller ej fr o m 2016-02-11. P REVIEW ICS 29.240.01 Denna standard är fastställd av SEK Svensk Elstandard, som också kan lämna upplysningar om sakinnehållet i standarden. Postadress: SEK, Box 1284, 164 29 KISTA Telefon: 08 - 444 14 00. Telefax: 08 - 444 14 30 E-post: sek@elstandard.se. Internet: www.elstandard.se PDF SVENSK STANDARD SS 436 40 00 + R1 © Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Fastställd 2009-03-30 Utgåva 2 Sida 1 (1+465) Ansvarig kommitté SEK TK 64 Elinstallationer för lågspänning – Utförande av elinstallationer för lågspänning Low-voltage electrical installations – Rules for design and erection of electrical installations Denna svenska standard är baserad på en översättning av nedan angiven internationell standard, utarbetad Adobe inom International Electrotechnical Commission, IEC, och europeisk standard, utarbetad inom Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC. Den svenska standarden har utarbetats med beaktande av de särskilda krav som anges i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och anpassats till svensk elsäkerhetsteknisk praxis och särskilda svenska förhållanden. Standarden innehåller också avsnitt som saknar internationell motsvarighet. Tidigare fastställd svensk standard SS 436 40 00, utgåva 1, 2003, SS 436 40 00 T1, utgåva 1, 2006, SS 436 46 61, utgåva 2, 2005, SS 436 46 61 T1, utgåva 1, 2006 och SS 436 47 53, utgåva 1, 2004, gäller ej fr o m 2010-04-01. Rättelsen SS 436 40 00 R1, utgåva 1, 2010 är inarbetad i texten. P RE V IE W ICS 29.020; 91.140.50 Denna standard är fastställd av SEK Svensk Elstandard, som också kan lämna upplysningar om sakinnehållet i standarden. Postadress: SEK, Box 1284, 164 29 KISTA Telefon: 08 - 444 14 00. Telefax: 08 - 444 14 30 E-post: sek@elstandard.se. Internet: www.elstandard.se IEC 60364-serien HD 384 och HD 60364-serien SEK Svensk Elstandard fastställer all svensk standard på elområdet. I SEK Shop finner du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard och SEK Handböcker som är framtagna för att förklara, underlätta och vägleda i ditt arbete. I SEK Shop får du tillgång till funktionen SEK PREVIEW där du kan se och ladda hem förordet, innehållsförteckningen och det avsnitt som beskriver vad standarden handlar om och vad den kan användas till. I Preview för nya standarder har du också möjlighet att få reda på hur den nya utgåvan skiljer sig från den gamla. Då kan du vara säker på att du köper rätt standard. SEK Preview är kostnadsfritt tillgänglig utan inloggning på SEK Shop, elstandard.se/shop Vill du veta mer? Besök www.elstandard.se Fastställer all svensk standard inom elområdet Sveriges medlem i IEC sedan 1907 www.elstandard.se/shop post: sek@elstandard.se I www.elstandard.se SEK Svensk Elstandard | Box 1284, 164 29 Kista | Tel: 08-444 14 00 E-post: sek@elstandard.se | www.elstandard.se | www.elstandard.se/shop 6


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above