Page 408

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, utgåva 2 Denna standard, som vanligen kallas Elinstallationsreglerna, behandlar utförandet av lågspänningsinstallationer. Den stora skillnaden mellan föreskrifter och en standard är, att medan föreskrifterna ger tvingande bestämmelser, är standarden till sin natur en rekommendation. Vill man välja ett annat utförande är det möjligt – men under förutsättning att man gjort bedömningen att det ger minst samma säkerhet, och att man dokumenterar denna bedömning. Föreskrifterna kräver att en installation skall uppfylla ”god elsäkerhetsteknisk praxis”, och den säkerhetsnivån bestäms av föreskrifterna tillsammans med standarden. Sedan 2010-04-01 gäller utgåva 2 av Elinstallationsreglerna. Till denna utgåva har SEK Svensk Elstandard gett ut en handbok (SEK Handbok 444) som utöver standarden innehåller kommentarer. Innehåll/disposition Del 1 – Ändamål och grundläggande principer Kap 11 Omfattning Kap 12 Normativa hänvisningar Kap 13 Grundläggande principer Del 2 – Definitioner och ordförklaringar Del 3 – Allmänna förutsättningar Kap 31 Användning, uppbyggnad och strömtillförsel Kap 32 Klassificering av yttre påverkan Kap 33 Ömsesidig påverkan mellan ingående anläggningsdelar Kap 34 Utförande med hänsyn till underhåll Kap 35 Nödkraft Kap 36 Strömförsörjningens kontinutet Del 4 – Skydd av personer, husdjur och egendom Kap 41 Skydd mot elchock Kap 42 Skydd mot termiska verkningar Kap 43 Skydd mot överströmmar Kap 44 Skydd mot spänningsvariationer och elektromagnetiska störningar Del 5 – Val och montering av elmateriel Kap 51 Val och montering av elmateriel – Allmänna bestämmelser Kap 52 Val och montering av ledningssystem Kap 53 Bryt-, manöver- och skyddsanordningar Kap 54 Jordning och skyddsledare Kap 55 Annan elmateriel Del 6 – Kontroll Kap 61 Kontroll före idrifttagning Kap 62 Periodisk kontroll 406 13


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above