Page 410

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström UTDRAG UR ELINSTALLATIONSREGLERNA, SS 436 40 00 – utgåva 2 OBS! Detta sammandrag ersätter inte behovet av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Tag som regel att alltid kontrollera med föreskrifterna. Del 1 – Ändamål, grundläggande principer, användning, uppbyggnad, strömtillförsel och definitioner Del 1 tar upp grundläggande principer för att förhindra skada på person, husdjur och egendom. Avsikten är att dessa principer skall vara oförändrade även vid framtida ändringar av standarden. Nedan presenteras i sammandrag några av de viktigare fordringarna. Kap. 11 Omfattning Här klargörs att standarden gäller för installationer såväl inomhus som utomhus och att den täcker följande: • kretsar för spänningar upp till och med 1000 V AC eller 1500 V DC • kretsar för högre spänningar än 1000 V som matas från en installation vars spänning inte överstiger 1000 V, t.ex. urladdningslampor • ledningssystem som inte täcks av apparatstandarder • utomhusinstallationer • fasta installationer för telekommunikation, informationsöverföring, signalering, styrning och liknande, samt • utökningar eller ändringar av befintliga installationer Standarden gäller däremot inte för: • elmateriel för drift av elektrifierade järnvägar • elmateriel för motorfordon • elinstallationer på fartyg • elinstallationer på luftfartyg • utrustning för radioavstörning såvida den inte påverkar säkerheten i installationen • elstängsel • åskskydd för byggnader Elmateriel omfattas av standarden endast vad avser val och montering i installationer. Kap. 12 Normativa hänvisningar I detta kapitel hänvisas till ett stort antal övriga standarder som kan behöva användas som komplement till Elinstallationsreglerna. 408 15


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above