Page 413

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Vid ett fel bortser vi från kroppsresistansen och vi antar maximal beröringsspänning. Dessutom antar vi 30 mA som maximal ström genom kroppen. R= U 2x30x10 R är resistansen mellan utsatt del och ledande del. U är fasspänningen För TN-system med fasspänning 230 V blir värdet enligt följande: R= U 2x30x10 =3,83kΩ ≈ 4kΩ Ledande delar som har en resistans till jord som överstiger 4 kΩ anses inte vara främmande ledande delar. Hinder (obstacle) Se avspärrning Huvudjordningsskena (main earthing terminal) Plint eller skena som är en del av jordningssystemet i installationen och som möjliggör elektrisk anslutning av ett antal ledare för jordningsändamål Indirekt beröring (indirect contact) Persons eller husdjurs beröring med utsatt del som blivit spänningsförande på grund av fel. Instruerad person (instructed person) Person som är tillräckligt instruerad eller är under uppsikt av fackkunnig person så han/hon är i stånd att undgå de faror som elektricitet kan medföra (t.ex. drifts- och underhållspersonal). Isolerhandskmetoden (insulating glove working) Metod vid arbete med spänning vid vilken arbetaren är i beröring med spänningsförande delar och är skyddad av isolerande handskar och om möjligt av isolerande armskydd. Isolerstångsmetoden (hot stick working) Metod vid arbete med spänning vid vilken arbetaren befinner sig på ett bestämt avstånd från spänningsförande delar och utför arbetet med hjälp av isolerande stänger. Kontroll Åtgärder medelst hjälpmedel för att fastslå att den kompletta installationen uppfyller föreskrifterna. Kontroll innefattar okulär besiktning och provning. Ledningsgata Område längs luftledning inom vilket vissa krav på t.ex. avstånd till träd och byggnader måste uppfyllas. I skogsmark utgörs ledningsgata av skogsgata och sidoområden. 18 411


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above