Page 415

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Spänningsband spänningsband växelström Spänningsband Jordade system Isolerade eller icke effektivt jordade system Fas till jord Mellan faser Mellan faser I U < 50 U < 50 U < 50 II 50 < U < 600 50 < U < 1000 50 < U <1000 U = Installationens nominella spänning (volt) spänningsband likström Spänningsband Jordade system Isolerade eller icke effektivt jordade system Pol till jord Mellan polerna Mellan polerna I U < 120 U < 120 U < 120 II 120 < U < 900 120 < U < 1500 120 < U <1500 U = Installationens nominella spänning (volt) Värdena i tabellen avser pulstionsfri likspänning Låg- respektive högspänning Lågspänningen är nominell spänning upp till och med 1000 V AC eller upp till och med 1500 V DC mellan poler. Därutöver räknas det som högspänning (se bild). Högspänning Lågspänn 10/0,4V 400/50V Högspänning Lågspänning Klenspänning Spänningsband II Spänningsband I SELV, PELV, FELV Spänningsförande del (live part) Ledare eller ledande del avsedd att bli spänningssatt vid normal användning, inklusive neutralledare men exklusive PEN, PEM och PEL-ledare. Utsatt del För beröring åtkomlig ledande del av elmateriel, som normalt inte är spänningssatt, men som på grund av ett fel i den grundläggande isoleringen kan anta en farlig spänning. 20 413


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above