Page 419

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Vid TN-C-system uppstår ett spänningsfall i PEN-ledaren. Motsvarande spänning kommer att uppstå mellan utsatt del (höljet runt belastningen) och främmande ledande del (inkommande vattenledning). I exemplet ovan innebär det 3 V. Storlek på denna spänning beror på belastningsströmmen, PEN-ledarens area, längd och material (Cu/Al). För att få en ström måste två villkor vara uppfyllda: 1. Spänning 2. Sluten krets I exemplet ovan har man en spänning, 3 V, mellan utsatt del och främmande ledande del. Om dessa två kommer i kontakt med varandra skapas en sluten krets till transformatorns jordtag och en ström uppstår. Denna ström kallas för vagabonderande, dvs en ström som går den lättaste vägen. Det är alltså en returström som inte går i ledningsnätet tillbaka till transformatorn och som man därmed inte har kontroll över. Dessa strömmar är sk vagabonderande strömmar och kan komma att ställa till problem. Avsnitt 313 anger viktiga egenskaper hos kraftmatningen som ska fastställas, såsom spänning, strömart, frekvens, kortslutningsström, jordfelsimpedans, överströmsskydd mm. Råd: Uppgifter om impedans och /eller nätkortslutningsström vid anslutningspunkten för beräkning av utlösningstider etc. kan erhållas från nätägaren. Avsnitt 314 behandlar sektionering av installation för att undvika fara och minimera olägenheter i händelse av fel. Råd: Vid användning av jordfelsbrytare bör uppdelning ske så att utlösning av jordfelsbrytare inte medför att hela installationen blir spänningslös. Kapitel 33 behandlar frågan om ömsesidig påverkan mellan olika anläggningsdelar. Här ställs krav på att man klarlägger egenskaper hos ingående elmateriel som kan inverka skadligt på annan elmateriel och dess funktion eller på kraftmatningen. 24 417


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above