Page 420

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Skadlig inverkan kan till exempel uppstå på grund av: • transienta överspänningar, • underspänningar, • osymmetriska belastningar, • snabba belastningsförändringar, • startströmmar, • överlagrade övertonsströmmar, • likströmskomponenter, • högfrekventa variationer i spänning, ström eller fält, • läckströmmar och • otillräcklig jordning • stora strömmar i skyddsjordsledare som inte beror på ett fel I kap 34 anges att man skall bedöma den förväntade omfattningen av underhållet på installationen och hur underhållet skall utföras. Kap 35 ger exempel på nödkraft och klassificering med hänsyn till tid för övertagande av matning. Kap 36 tar upp vad man bör tänka på då man ställer krav på strömförsörjningens kontinuitet. Del 4 Skydd av person, husdjur och egendom I den här delen har man preciserat olika lösningar för att uppnå erforderligt skydd för att förhindra skada på person, husdjur och egendom. Råd: Grunden för skydd mot elchock i elinstallationer bygger på att ett (1) fel inte får medföra fara. Det är först då ett andra fel inträffar som en farlig situation kan uppstå. Detta brukar kallas tvåfelsprincipen. Av den anledningen fordras att man anordnar såväl basskydd som felskydd. Kap 41 – Skydd mot elchock Nya begrepp som införts är basskydd och felskydd (se även under del 2, definitioner). Basskydd är vad som även benämns skydd mot direkt beröring. Standarden ger följande alternativ. Åtgärder för basskydd (direkt beröring): • grundläggande isolering av spänningsförande delar (41A.1) • skärmar eller kapslingar (41A.2) Nätanslutna uttag i lågspänningsanläggningar ska antingen vara försedda med petskydd eller utföras eller placeras så, att risken för barnolycksfall begränsas. ANM – Vid användning av uttag som inte är utförda med petskydd kan risk för barnolycksfall begränsas genom att uttagen: »» placeras minst 1,7 m över golv eller mark, eller »» är skyddade av fast inredning eller stationär utrustning såsom spis eller kylskåp, eller »» är blockerade, eller 418 25


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above