Page 422

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Potentialutjämning elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning Skyddsutjämning potentialutjämning som utförs av säkerhetsskäl Funktionsutjämning potentialutjämning av andra skäl än säkerhet, t.ex. för att säkerställa en viss funktion Nedan beskrivs i vilka sammanhang det är aktuellt med skyddsutjämning och varför. I de olika felfallen kommer utsatt del att bli spänningsförande. Om vattenkranen är en främmande ledande del, dvs att den för in en jordpotential kan en ström uppstå. Detta för att de två kriterierna för att få en ström är uppfyllda nämligen spänning och sluten krets. Man får en sluten krets om man tar i utsatt del och vattenkranen då den via marken står i förbindelse med transformatorns jordtag (vattenkranen för in en jordpotential). Felfall 1–3 har uppstått inne i byggnaden. Om något av dessa fel uppstår har vi skydd mot detta genom säkringen i elcentralen. Skyddsutjämning är därmed ej nödvändig. Om felfall 4–6 uppstår utanför byggnaden (felfall 6 innebär en spänningshöjning på primärsidan av transformatorn) kommer utsatt del att bli spänningsförande i förhållande till vattenkranen. För dessa felfall finns inte skydd som snabbt bortkopplar felet. En farlig situation uppstår som kan avhjälpas genom att skyddsutjämna vattenkranen med inkommande PEN-ledare. Om vattenkranen är av plast behöver den därmed inte skyddsutjämnas i och med att den inte skapar en sluten krets vilket är ett villkor för att en ström ska uppstå. Det som ska skyddsutjämnas är således främmande ledande delar (se definitionen sid 318). Delar som för in en jordpotential. 420 27


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above