Page 424

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Material som uppfyller dessa krav (elmateriel klass II, se definition) märks med dubbelkvadratsymbolen. Skydd genom skyddsseparation för matning av en elapparat (413) Skyddsseparation är en skyddsåtgärd inom vilken: • basskydd är utfört med grundläggande isolering av spänningsförande ledare eller med skärmar eller kapslingar i enlighet med bilaga 41A i elinstallationsreglerna, och • felskydd är utfört med enkel separation mellan den skyddsseparerade kretsen och andra kretsar samt jord. Den skyddsseparerade kretsen (kretsen på transformatorns sekundärsida) står inte i förbindelse med skyddsjord eller främmande ledande del. Kretsen lever så att säga sitt eget liv. Skydd genom användning av klenspänning i form av SELV eller PELV Skydd genom användning av klenspänning är en skyddsåtgärd som utgörs av användning av ett av två olika klenspänningssystem: • SELV eller • PELV. ELV (klenspänning) står för ”extra low voltage” dvs under 50 V. S står för Safety. P står för Protected. Denna skyddsmetod innebär att man via en transformator sänker spänningen till under 50 V vilket anses vara en gräns understigande farlig nivå. 415.1.1 anger att en jordfelsbrytare med en märkutlösningsström av högst 30mA anses vara tilläggsskydd vid fel på basskydd och/eller felskydd eller vid ovarsamhet hos användaren. Jordfelsbrytare godtas inte som enda skydd. Krav på jordfelsbrytare i allmänna miljöer framgår av ELSÄK-FS 2008:1 4 kap 4 §. I flera andra fall ställer standarden krav på 30 mA jordfelsbrytare, eller anger det som ett alternativ, som kompletterande skydd för uttag och elmateriel: • bad- och duschrum (701) • simbassänger, plaskdammar och bassänger för fontäner (702) 422 29


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above