Page 428

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Exempel på huvudledningsschema enligt SS-EN 81346-1: Ett äldre beteckningssätt för huvudledningsscheman är enligt SS 437 01 40 (utgåva 2). Med detta äldre beteckningssätt gäller att: • centraler märks med stora bokstäver, ledningar med små • centraler märks med samtliga bokstäver från föregående huvudcentral Som exempel avser beteckningen ABC en central, som matas från en central AB, som matas från A. Kabeln som matar ABC betecknas Abc. 426 33


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above