Page 429

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Exempel på huvudledningsschema enligt SS 437 01 40 (utgåva 2): Många och stora fastighetsägare vill använda sig av det äldre beteckningssättet som anges i SS 437 01 40 (utgåva 2). Eftersom svensk standard är frivillig att til�- lämpa, särskilt när det gäller fordringar som inte har direkt inverkan på elsäkerheten, så kan andra märksystem än de som framgår av svensk standard användas, så länge systemet inte innebär någon fara för feltolkning. Det går därmed bra att även fortsättningsvis hänvisa till standarden SS 437 01 40 (utgåva 2) vid upprättande av huvudledningsschema, trots att den är indragen som svensk standard. Grundläggande är att en elektrisk anläggning ska vara dokumenterad på ett sådant sätt ett den entydigt kan identifieras. 427 34 427


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above