Page 434

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström att utöver den fortlöpande kontrollen ska innehavaren i vissa fall även utföra en särskild kontroll. Denna särskilda kontroll är att betrakta som en besiktning. Elektriska Nämndens revisionsbesiktningar kan vara ett exempel på en sådan särskild kontroll. Se information om Elektriska Nämnden på sid 331 i denna bok. Kapitel 62 Periodisk kontroll. Detta kapitel är helt nytt och behandlar återkommande kontroll av elanläggningar som är i drift. Här ges förutom allmänna riktlinjer även råd om intervall mellan kontrollerna. För bostäder rekommenderas intervall om ca 10 år och vid byte av ägare/hyresgäst. Vidare ställs krav på dokumentation av kontrollen. Del 7 Särskilda slag av elinstallationer Avsnitten i del 7 ska läsas tillsammans med fordringarna i de allmänna delarna 1-6. 701 Utrymmen som är avsedda för bad eller dusch gäller för elinstallationer i utrymmen med badkar eller dusch. För dessa utrymmen är det, i enlighet med det följande, angivet områdesindelningar som är avgörande för vilket slag av elmateriel som är tillåtet, vilka kapslingsklasser som krävs etc. Område 1 Område 0 60 225 Område 1 Område 2 1) Vy från sidan, bad Vy från sidan, bad I bad och duschrum ska samtliga gruppledningar skyddas av jordfelsbrytare. (Undantag finns). Främmande ledande delar ska anslutas till kompletterande skyddsutjämning. Observera vad en främmande ledande del är. Se definitionen på sid 318. För vidare information om skyddsutjämning hänvisas till SEK Handbok 413. Uttag tillåts generellt inte i område 0, 1 och 2. Dock tillåts rakapparatsuttag och uttag i kretsar som skyddas av SELV eller PELV i område 2. Se IP-klass tabell på sid 357. 702 Simbassänger och andra bassänger. Gäller för elinstallationer, såväl inom- som utomhus, i anläggningar med simbassänger, plaskdammar och fontäner och omkringliggande områden. Se vidare figurer med områdesindelning. Se IP-klass tabell på sid 358. 703 Basturum. Gäller för rum med bastu men inte för prefabricerade bastukabinett som är utförda enligt produktstandard. Se även figurer med områdesindelning 432 39


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above