Page 441

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Råd: Fordon, vagnar, bodar och liknande betraktas som flyttbara installationer. Installationen i fordonet, vagnen eller boden som normalt flyttas utan att den elektriska utrustningen behöver nedmonteras, jämställs med permanent anläggning och utförs enligt de allmänna reglerna i del 1–5. 712 Kraftförsörjningssystem med fotoelektriska solceller. Fordringarna i detta avsnitt gäller för elinstallationer inom solcellssystem, inklusive växelströmskretsar i sådana system. Regler för installation av anläggningar för solceller redovisas och även ett par installationsscheman för sådana system. Det finns även ett antal kompletterande rekommendationer som bör beaktas. 714 Utomhusbelysning. De särskilda fordringarna i detta avsnitt gäller för fast installerad utomhusbelysning. T.ex. vägar, parker, trädgårdar, offentliga platser, telefonkiosker, reklamskyltar och vägskyltar – däremot inte för tillfälliga ljuskedjor, trafiksignaler eller armaturer som är monterade utanför en byggnad, och som matas direkt från byggnadens ledningssystem. Det rekommenderas att belysningsanläggningen skall ha en klassificering för yttre påverkan innebärande att den kan utstå -40°C – +40°C, 5% – 100% luftfuktighet, duschning och förekomst av damm och små främmande föremål. Vidare rekommenderas 30 mA jordfelsbrytare. 715 Belysningsinstallationer för klenspänning. Fordringarna i detta avsnitt gäller för belysningsinstallationer som matas med klenspänning från strömkällor som har en maximal märkspänning av 50 V växelspänning eller 120 V likspänning. Avsnittet behandlar framför allt regler för att reducera risken för brand till följd av de förhållandevis stora strömmar som ofta krävs till följd av den låga spänningen. Bilaga 715A redovisar symboler som används på utrustning för belysning. Råd: De flesta ljuskällor har hög drifttemperatur och bör därför inte utsättas för vattenbesprutning, eftersom det då finns risk för att de exploderar. En oskyddad sådan ljuskälla är inte lämplig i t.ex. badrum. 717 Mobila och transportabla arbetsplatser. Fordringarna i detta avsnitt är tillämpliga på elinstallationer inom mobila och transportabla arbetsplatser. Avsnittet har regler som är tillämpliga för transportabla arbetsplatser, vilket innebär fordon eller flyttbara enheter, inom vilka det finns en elinstallation eller del av en elinstallation. Arbetsplatser som avses är antingen mobila, såsom fordon med egen motor, eller kopplade som släp, eller flyttbara enheter såsom containrar och hytter som är placerade på ett chassi. Uttag som är avsedda att mata materiel utanför arbetsplatsen skall föregås av 30 mA jordfelsbrytare. (Undantag finns). Uttag utomhus skall vara utförda i IP44 och dessutom vara monterade inom ett hölje med kapslingsklassen minst IP54. Berörbara delar inom arbetsplatsen, t.ex. chassin, bärande konstruktioner eller rörsystem, skall sammankopplas med en skyddsutjämningsledare, som är ansluten till skyddsledaren. Ett antal figurer åskådliggör olika kopplingsbilder, beroende bland annat på om arbetsplatsen har egen generator, eller om den är ansluten till ett yttre nät. 46 439


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above