Page 442

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström 721 Elinstallationer i husvagnar och husbilar. De särskilda fordringarna i detta avsnitt gäller för elinstallationer i husvagnar och husbilar. Fordringarna gäller för elektriska kretsar och materiel som är avsedda för fordonets användning som bostad. Fordringarna gäller inte för elektriska kretsar och materiel som är avsedda för fordonets användning som fordon. Installationen ska skyddas av jordfelsbrytare högst 30 mA. Dessutom krävs skyddsutjämning. Stickpropp för anslutning vid gästplats ska vara av industrityp. 729 Gångar för manöver och skötsel. Fordringarna i detta avsnitt gäller för basskydd och andra synpunkter att beakta i driftrum, inklusive fordringar för manöver- och betjäningsgångar. Observera att avsnittet enbart gäller driftrum. I SS 437 01 02 finns angivelser för övriga elrum. 740 Tillfälliga installationer för mekaniska anordningar, nöjesattraktioner och bodar på marknadsplatser, nöjesfält, tivolin och cirkusar. Detta avsnitt anger fordringar på elinstallationer vad gäller säker konstruktion, installation och skötsel av mobila, tillfälliga eller permanenta elektriska maskiner och anordningar inom vilka elmateriel ingår. 750 Torra, icke brandfarliga utrymmen. Fordringarna i detta avsnitt gäller för elinstallationer i utrymmen där luften är förhållandevis torr och ren. Exempel på utrymmen som avses är: • bostadsrum, bostadskök, kontorsrum, toalettrum och omklädningsrum • klädtvättrum där tvättproceduren huvudsakligen sker i slutna kärl samt grovkök i bostäder där materielen inte utsätts för översköljning med vatten • utrymmen enligt ovan i fritidshus • torra vindar och källare • butiker och därmed jämförliga lagerrum • vissa hantverks- och industrilokaler. 751 Elinstallationer i fuktiga och i våta utrymmen samt elinstallationer utomhus. Fordringarna i detta avsnitt gäller för elinstallationer: • utomhus (A) • i fuktiga utrymmen (B) • i våta utrymmen (C). A Utomhus omfattar områden där elinstallationen normalt utsätts för fukt eller vatten på grund av regn och vind, innefattande områden som enbart är övertäckta men inte har omslutande väggar. B Fuktiga utrymmen är utrymmen eller delar av utrymmen där luften är så fuktig att imma avsätter sig på väggar och tak eller på elmateriel, men där vattendroppar endast i undantagsfall bildas. ANM 1 – Exempel på utrymmen som avses är: • klädtvättrum för kollektiv användning • kyl- och frysrum för livsmedel • restaurangkök och institutionskök • beredningsrum som hör till restaurangkök och charkuteributiker • vissa källare och industrilokaler 440 47


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above