Page 443

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Med institutionskök avses kök som används för matlagning för institutionen. Kök som med avseende på användning, utrustning och inrättning motsvarar bostadskök räknas inte till institutionskök. C Våta utrymmen är utrymmen eller delar av utrymmen där luften ofta är så fuktig, att vattendroppar avsätter sig på väggar och tak eller på elmaterielen, eller där elmaterielen utsätts för att vatten sprutas mot kapslingen. ANM 2 – Exempel på utrymmen som avses är: • vissa utrymmen i bryggerier, konserv- och saftfabriker, mejerier och slakterier • vissa utrymmen i cellulosafabriker, färgerier och kemiska fabriker • ångbastur • tvätthallar för bilar. Att elmateriel har en viss kapslingsklass innebär inte att den har ett skydd mot högtrycksbesprutning. Det är därför nödvändigt att vid behov vidta åtgärder för att skydda materielen mot sådan besprutning. ANM 3 – Om vissa påverkningar endast kan uppträda i en del av utrymmet, behöver endast elinstallationen i denna del utföras efter fordringarna i detta avsnitt. Elinstallationen i den övriga delen av utrymmet förutsätts utföras enligt fordringarna i de allmänna delarna 1–6 och/eller andra avsnitt i del 7. 48 441


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above