Page 448

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Kapslingsklasser – IP-beteckningar Tabell 1. Grader av skydd angivna av den första beteckningssiffran avseende grad av skydd mot beröring av farliga delar. Enligt SS-EN 60529. Se även SEK Handbok 444, tabell 512:2. Första beteckningssiffran Grad av skydd Kort beskrivning Definition 0 Inget skydd – 1 Skydd mot beröring Provningssonden, en sfär med 50mm diameter, skall ha tillfredsställande avstånd till farliga delar 2 Skydd mot beröring av farliga delar med ett finger Det ledade provfingret med 12mm diameter, 80 mm längd, skall ha tillfredsställande avstånd till farliga delar 3 Skydd mot beröring av farliga delar med verktyg Provningssonden med 2,5mm diameter får inte tränga in 4,5,6 Skydd mot beröring av farliga delar med tråd Provningssonden med 1,0mm diameter får inte tränga in 446 53


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above