Page 449

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Tabell 2. Grader av skydd angivna av den första beteckningssiffran avseende grad av skydd mot inträngande av fasta främmande föremål. Enligt SS-EN 60529. Se även SEK Handbok 444, tabell 512:3. Första beteckningssiffran Grad av skydd Kort beskrivning Definition 0 Inget skydd – 1 Skydd mot fasta främmande föremål med 50mm diameter eller större Föremålssonden, en sfär 50mm diameter, får inte tränga in helt1) 2 Skydd mot fasta främmande föremål med 12,5mm diameter eller större Föremålssonden, en sfär med 12,5mm diameter, får inte tränga in helt1) 3 Skydd mot fasta främmande föremål med 2,5mm diameter eller större Föremålssonden, en sfär med 2,5mm diameter, får inte tränga in alls1) 4 Skydd mot fasta främmande föremål med 1,0mm diameter eller större Föremålssonden, en sfär med 1,0mm diameter, får inte tränga in alls1) 5 Dammskydd Inträngande av damm inte helt förhindrat, men damm får inte tränga in i sådan mängd att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras 6 Dammtät Inget inträngande av damm 1) Föremålssonden får inte till hela sin diameter passera genom en öppning i kapslingen. 54 447


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above