Page 452

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Simbassänger, plaskdammar och bassänger för fontäner enl. 702 SS 436 40 00 Sammanställning av säkerhetsfordringar Skyddsmetoder i förhållande till områdena Skyddsmetoder Områden 1) SELV med maximal spänning 2) Skyddsreparation, antal utrustningar per sekundärlindning Automatisk frånkoppling av matningen Hänvisning avsnitt Kapslingsklass Område 0 A 2) 12V AC el. 30V DC Inte tillåtet Inte tillåtet 702.410.3.3.01 IPX8 B 50V AC el. 120V DC8) 1 JFB < 30 mA 702.410.3.3.02 C 2) 50V AC el. 120V DC 1 JFB < 30 mA 702.410.3.3.01 Område 1 A 2) 12V AC el. 30V DC Inte tillåtet 702.410.3.3.01 IPX5/4 B 50V AC el. 120V DC 1 JFB < 30 mA 702.410.3.3.02 E 25V AC el. 60V DC 1 JFB < 30 mA 702.53 F 50V AC el. 120V DC 1 JFB < 30 mA 702.55.04 Område 2 3) A 50V AC el. 120V DC 1 JFB < 30 mA 702.410.3.3.02 IPX2/4/5 D 50V AC el. 120V DC 1 JFB < 30 mA 702.53 1) A Allmänt B Endast för fontäner C Kretsar som matar materiel i område 0 som endast används när personer befinner sig utanför område 0 D Elkopplare och uttag E Elkopplare och uttag vid mindre simbassänger F Ljusarmaturer i mindre simbassänger 2) Se även avsnitt 702.414.4.5 3) Finns inte för fontäner 4) Skyddsströmkällan får installeras i område 2 om den matande kretsen skyddas av en jordfelsbrytare vars Märkutlösningsström inte överstiger 30 mA 450 57


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above