Page 453

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Anläggningar i fuktiga och i våta utrymmen samt elinstallationer utomhus enl. 751 SS 436 40 00 Utrymme Kapslingsklass Användning Utomhus IPX4 Elmateriel som är placerad på ett vinkelrätt avstånd av högst 0,5 m från ett vågrätt eller lutande plan (mark, golv, yttertak etc.) IPX3 Elmateriel som kan utsättas för regn, men som är placerad på större vinkelrätt avstånd än 0,5 m från vågrätt eller lutande plan (mark, golv, yttertak etc.) IPX1 Elmateriel som är placerad på sådant sätt att den är skyddad mot regn Fuktiga utrymmen IPX1 Våta utrymmen IPX4 Se även figur 751A i standarden 58 451


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above