Page 457

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström kopplingsutrustning kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, komplett monterad med alla inre elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar och stativ markmätarskåp skåp avsett att placeras i mark, inom fastighet-/tomtgräns, se SS 430 01 10 mätarsäkring säkring eller annat överströmsskydd i huvudströmbana placerad närmast före mätsystem nätkoncession tillstånd och skyldighet att dra fram, använda och underhålla koncessionspliktiga elledningar i de områden där kundens anläggning finns serviscentral kopplingsutrustning till vilken servisledning ansluts och som innehåller kundanläggningens anslutningspunkt servisledning ledning tillhörande det koncessionerade elnätet med vilken en kundanläggning ansluts till elnätsföretagets distributionsnät uttag anslutningsdon som monteras fast ANM – Uttag kan vara eluttag avsett för stickproppsanslutning av elapparat, uttag för radio och TV avsett för antennkabel och teleuttag för telekabel. 3. Allmänt Standarden gäller nya installationer, vid utbyggnad eller ändring av befintliga installationer och i visst avseende även vid rivning av befintliga installationer. Förutom permanenta installationer omfattas även tillfälliga anläggningar. 4. Inkommande serviser AMI Installatör AMI Installatör är en handbok för elinstallatörer samt personal på elnätsföretag som arbetar med kundnära arbetsuppgifter inom områdena Anslutning, Mätning och Installation. Den beskriver det affärsmässiga uppgörelser som måste ske mellan elnätsföretag, elinstallatör och kund för att en ny elinstallation ska bli inkopplad. Den är framtagen i ett samarbete mellan Svensk Energi och EIO. Vid uppbyggnad av en ny elanläggning är båda parterna lika viktiga för att kunden ska få sin elleverans. Elnätsföretagen ser till att tillräcklig servis finns enligt föranmälan och installatören utför installationen och ansluter till servisen. Här är det viktigt att samarbetet fungerar. 62 455


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above