Page 467

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Figur 703A Områden med hänsyn till omgivningstemperatur Område 3 Område 2 Område 1 0,5 m 0,5 m 1,0 m 0,5 m 704 Bygg- och rivningsplatser. Fordringarna i detta avsnitt gäller för tillfälliga elanläggningar som anordnas för bygg- och rivningsplatser. Kretsar som matar uttag eller fast ansluten handhållen elmateriel med högst 32 A märkström ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 30 mA. (Alternativ finns) Kretsar som matar uttag vars märkström överstiger 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte överstiger 500 mA. 705 Elinstallationer inom lantbruk och trädgårdsmästerier. Fordringarna i detta avsnitt gäller för den fasta installationen i jordbruksanläggningar och trädgårdsmästerier, inomhus och utomhus. Kraven på jordfelsbrytare i dessa anläggningar är: • Gruppledningar som matar uttag vars märkström är högst 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström högst 30 mA. • Gruppledningar som matar uttag vars märkström är över 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström högst 100 mA. • Övriga strömkretsar ska skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström högst 300 mA. 44 465


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above