Page 475

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Kod Definition av klassen Exempel på uppgifter för objekt i klassen Exempel på typiska eltekniska objekt i klassen A Objektet som tjänar två eller flera syften ANM: Denna klass skall bara användas för objekt som det inte går att definiera något huvudsyfte för. C Objekt för lagring av material, energi eller information Registrera, lagra Kondensator F Objekt med uppgift att skydda direkt eller indirekt, ett flöde, en person eller utrustning från farliga eller oönskade tillstånd Absorbera, isolera, vakta, förebygga, skydda, säkerställa, skärma. Buchholtz relä, skyddskatod, jordtag, säkring, isolator, skyddsrelä, dvärgbrytare, kabelskärm, skärm, ventilavledare, termiskt överströmsrelä G Objekt för att generera ett flöde av material, energi eller information. Generera, producera, pumpa, transportera. Batteri, torrbatteri, generator K Objekt för signalbehandling för diskret och/eller kontinuerlig styrning av andra objekt. Styra, fördröja, sluta och öppna(för signalkretsar), positionera, koppla, synkronisera. Hjälprelä, kontaktorrelä, mätande relä, tidrelä. M Objekt som ger rörelseenergi för att påverka/driva andra objekt. Påverka, driva Styrdon, elektrisk motor P Objekt för att presentera mätta, integrerade eller beräknade värden. Räkna, mäta Amperemeter, klocka, skrivare, händelseräknare, voltmeter, wattmeter, wattimmätare Q Objekt för att variera ett flöde av energi eller material. Öppna, sluta, bryta(energi eller materialflöden) Strömbrytare, kontaktor, frånskiljare R Objekt för att begränsa rörelse och flöde av energi, information och material. Blockera, dämpa, begränsa Diod, förregleringsanordning, begränsare, motstånd T Objekt för att omvandla en form av energi eller information till en annan av samma slag. Förstärka, komprimera, omforma, expandera, modulera, transformera Omriktare, förstärkare, frekvensomriktare, mätomvandlare, mättransformator, krafttransformator, likriktare, signalomvandlare W Objekt för att leda material, energi eller information från en plats till annan. Leda Skena, kabel, ledare, ledning, informationsbuss, optisk fiber. X Objekt för att etablera en statisk förbindelse. Förbinda, koppla (fixera), skarva Anslutningsplint, uttagsdon Exempel på koder för installationer i byggnader. Om man vid tillämpning av tabellen inte får tillräcklig skillnad mellan objekt i samma klass, kan man göra en underdelning och lägga till en andra bokstav. En sådan klassifiering, och därmed betydelsen av andrabokstäverna, blir med nödvändighet olika mellan huvudklasserna. De har därför inte standardiserats. Man får välja fritt, men den valda klassificeringen måste dokumenteras. 52 473


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above