Page 478

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Tabell 3. Grader av skydd angivna av den andra beteckningssiffran avseende grad av skydd mot inträngande av vatten. Enligt SS-EN 60529. Se även SEK Handbok 444, 512:4. Andra beteckningssiffran Grad av skydd Kort beskrivning Definition 0 Inget skydd – 1 Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar Lodrätt fallande droppar får inte ha skadlig inverkan 2 Skydd mot lodrätt fallande droppar när kapslingen lutas 15° Lodrätt fallande droppar får inte ha skadlig inverkan när kapslingen lutas i vilken vinkel som helst upp till 15° åt ömse sidor om lodlinjen 3 Skydd mot strilande vatten Strilande vatten med en vinkel av högst 60° på ömse sidor om lodlinjen får inte ha skadlig inverkan 4 Skydd mot överstrilning med vatten Vatten som strilas mot kapslingen från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan 5 Skydd mot vattenstrålar Vatten som sprutas mot kapslingen från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan 6 Skydd mot kraftiga vatten strålar Vatten som sprutas mot kapslingen från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan 7 Skydd mot inverkan av kortvarig nedsänkning i vatten Inträngning av vatten i sådan mängd att skada orsakas får inte vara möjlig då kapslingen kortvarigt sänks ned i vatten under standardiserade förhållanden vad gäller tryck och tid 8 Skydd mot inverkan av långvarig nedsänkning i vatten Inträngning av vatten i sådan mängd att skada orsakas får inte vara möjlig då kapslingen långvarigt sänks ned i vatten under förhållanden överenskomna mellan tillverkaren och användaren, men som är svårare än de som gäller för beteckningssiffran 7 9 Skydd mot inverkan av varma vattenstrålar med högt tryck Vatten som sprutas mot kapslingen med högt tryck och hög temperatur från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan I SS-EN 60529 finns också angivet olika tilläggs- och kompletterade bokstäver som kan förekomma, men som ej är erforderliga. 476 55


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above