Page 482

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström OBS! Detta sammandrag ersätter inte behovet av standarden SS 437 01 02. SS 437 01 02 – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer Denna standard, som av branschen kallas ”Installationsstandarden”, är ny och fastställdes som utgåva 1, 2014-09-16. Denna standard är en sammanslagning av standarderna SS 436 21 01 – Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning, SS 437 01 40 – Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS 437 01 45 – Elinstallationer i byggnader – Grundläggande dimensioneringsregler, SS 437 01 46 – Elinstallationer i byggnader – Uttag och andra anslutningspunkter – Omfattning och placering SS 437 01 51 – Elinstallationer i byggnader – Införning av el- och telekablar i byggnader och SS 437 01 52 – Elinstallationer i byggnader – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus Texterna från de befintliga standarderna har moderiniserats och anpassats till gällande regelverk. Sammanslagningen av standarderna har gjorts för att förenkla för användaren genom att samla denna information på en plats. Då standarden innehåller många fordringar som inte är av elsäkerhetskaraktär är det viktigt att beställare och entreprenör är överens huruvida standarden ska til�- lämpas. ANM – En överenskommelse om hur standarden ska tillämpas kan upprättas inom ramen för entreprenadupphandlingen/-kontraktet. Tidigare fastställd svensk standard SS 436 21 01, utgåva 3, 2003, SS 437 01 40, utgåva 3, 2006, SS 437 01 40/T1, utgåva 1, 2006, SS 437 01 45, utgåva 4, 2004, SS 437 01 46, utgåva 1, 1999, SS 437 01 51, utgåva 2, 1989 och SS 437 01 52, utgåva 2, 1990, gäller ej fr o m 2015-10-01. Installationsstandarden har följande kapitel: 1. Omfattning 2. Definitioner 3. Allmänt 4. Inkommande serviser 5. Utrymme för elektriska kopplingsutrustningar 6. Mätsystem 7. Strömställare, eluttag och anslutningspunkter i byggnader 8. Underlag för belastningsberäkning, sammanlagring 9. Spänningsfall 10. Planering och konstruktion med hänsyn till säkerhet och funktion 11. Utförande 480 59


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above