Page 483

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Standarden är i första hand avsedd att användas vid projektering och uppförande av elanläggningar i byggnader för bostadsändamål, inklusive fritidshus. Den är också tillämpbar för kontor, butiker, småindustrier, skolor, förskolor och fritidshem. Projektering av elinstallation innebär att man utarbetar en plan med ritningar och beskrivningar över hur elinstallationen ska dimensioneras, utföras och vilken elmateriel som bör användas. Vid större projekt utförs vanligen projekteringen av elinstallationen av en elingenjör. I de sammanhangen utförs belysningsberäkningar, kabeldimensionering, kanalisationssystem, val av materiel osv. Vid mindre arbeten får ofta serviceelektrikern själv utföra projekteringen. Detta ställer stora krav på serviceelektrikerns kunskaper. Om elektrikern känner sig villrådig vid ett specifikt arbete ska elinstallatör eller elingenjör konsulteras. 1. Omfattning Definitioner Redovisning av i standarden använda ords korrekta definition. Serviser Serviser för el-, tele- och kabel-TV installationer Utrymme för placering av kopplingsutrustning • Betjäningsutrymme framför elcentraler • Placeringshöjd av elcentraler • Utformning av elrum • Driftrum Mätsystem • Placering av mätartavlor och mätsystem • Direktmätning • Utförande • Märkning • Mätning med strömtransformatorer • Mätning av lokalproduktion Strömställare och eluttag • Antal och placering av strömställare och uttag • Placering och antal anslutningspunkter för ljusarmaturer • Inkopplingspunkter för elradiatorer • Strömställare och uttag i särskilda utrymmen • Kommunikationsnät • IT och mutlimediacentraler • Placering av anslutningar i kök • Hemarbetsplats • Klädtvättrum • Specifika installationer inom enbostadshus (villor), • flerfamiljshus, fritidshus, kommersiella byggnader • Apparater och funktioner för särskilda ändamål Belastningsberäkning Sammanlagring vid dimensionering Spänningsfall Gränsvärden för spänningsfall Säkerhet och funktion Beröringsskydd, skydd mot överström, frånkoppling Utförande Kanalisation, stamnät, gruppledningar 60 481


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above