Page 486

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Här är något av innehållet i AMI: • Anslutning av nya kundanläggningar till elnätet. • Mätning • Installationsanvisningar • Aktuella standarder som berör
Anslutning, Mätning och Installation • Fastighetsleveranser och ”Icke koncessionspliktiga nät” • Olovlig kraftavledning Branschen har enats om nya blanketter till För- och Färdiganmälan. De nya blanketterna ersätter tidigare blanketter utgivna från Svenska Energi. Arbetet med blanketterna har även resulterat i framtagning av en ny rutin mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag. För en ny anläggning innebär rutinen i korthet att kunden skickar en offertförfrågan på en anslutning varefter elnätsföretaget svarar med offert och nätavtal. Därefter ska kunden kontakta en elinstallatör eller konsult som fyller i en detaljerad föranmälan. Precis enligt tidigare rutiner svarar elnätsföretaget med ett Installationsmedgivande varefter elinstallatören svarar med att Färdiganmäla anläggningen när den är klar för tillkoppling. En stor nyhet med föranmälansblanketten är att kravet på underskrift av installatören har tagits bort. Detta har skett för att underlätta och för att snabba upp anslutningsprocessen. Den nya rutinen medför en mer affärskorrekt uppgörelse mellan kunden och elnätsföretaget som i slutändan förväntas resultera i fler nöjda kunder. 484 63


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above