Page 487

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Installationsstandarden SS 437 01 02 Samråd ska ske med elnätsföretaget innan belastningsobjekt som riskerar att orsaka störningar ansluts. Gruppcentral Lägenhet Gruppledning Huvudelkopplare Gruppcentral Huvudledning efter mätsystem Mätarsäkring Mätarblock i trapphus vån 2 Elnätsföretagets mätning Huvudledning före mätsystem Huvudledningssäkring Elkopplare huvudledning Gruppcentral Teknikrum Huvudelkopplare Gruppcentral Huvudledning Gruppledning Gruppledningssäkring Huvudledningssäkring Fastighetsmätare Strömtransformator Spänningssäkring Mätarsäkring Huvudelkopplare Serviscentral Mätarblock vån 1 Elnätsföretagets mätning Servissäkring och huvudelkopplare Anslutningspunkt Ägogräns Elnätsföretagets serviskabel Elnätsföretagets mätning Exempel på benämningar i elinstallationen Erforderligt och lättåtkomligt utrymme ska finnas för servisledning och serviscentral. Servisledning förläggs normalt i kabelskyddsrör i tomtmark, se SS 424 14 37, sedan inre kanalisation och serviscentral färdigställts. Varje kabel ska ha eget rör och behovet av extra rör för framtida behov beaktas. Elnätsföretaget anvisar om antal rör, rörtyp, rördimension och draggropar. För förläggning av servis- och matarledning inom byggnad anordnas rör, kanal eller stege efter överenskommelse mellan berörda parter. Servisledning inom byggnad ska göras så kort som möjligt. 64 485


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above