Page 490

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Enstaka mätartavla h golv h max 2,2 m h min 1,8 m Mätartavlor i mätarrum golv h h1 hmax2,2 m h1 min0,6 m M M M M M M M M M elmätare Mätarskåp, mätartavla i skåp eller nisch h h2 golv eller markyta d h max 2, 2 m hmin 0,9 m över markyta eller 0,6 m över golv 2 d max över 0,3 m d min 0,175 m Fästyta, mätarutrymme h max 2,2 m elmätare Lock för ledningsskydd Markmätarskåp h h2 M h2 min 0,6 m över markyta till underkant mätare M M M h M elmätare hmax 2,2 m h2 h2 markyta Kabelmätarskåp min 0,9 m djup, d, som mätarskåp enligt figur 10 PE, N, L1, L2, L3 PE N L1 L2 L3 Gruppcentral Mellanplint Min 6 mm2 Anslutningsplint Anslutningsplint PE N L Till huvudjordningsskena PE, N, L Gruppcentral Mellanplint Min 6 mm2 Till huvudjordningsskena Exempel på förbindningsschema för elmätare TN-C 488 67


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above