Page 491

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström PEN L1 L2 L3 PEN Min 10 mm2 L1, L2, L3 Gruppcentral Mellanplint Min 6 mm2 Anslutningsplint Anslutningsplint PEN L1 Till huvudjordningsskena PEN Min 10 mm2 L1 Gruppcentral Mellanplint Min 6 mm2 Till huvudjordningsskena Exempel på förbindningsschema för elmätare TN-S 7. Strömställare, eluttag och anslutningspunkter i byggnader Detta avsnitt anger uppgifter om antalet uttag och andra inkopplingspunkter samt deras placering. I första hand avser uppgifterna utrymmen i bostäder, skolor, förskolor, fritidshem och kontor. Rekommendationerna i avsnitt 7 kan användas i tillämpliga delar. Allmänt Standarden kan i tillämpliga delar användas även för andra liknande utrymmen. Angivet höjdmått för inkopplingsspunkt avser avståndet från färdigt golv till inkopplingspunktens centrum. Miljö- och energibesparande åtgärder ska utföras i den grad det är möjligt. Exempelvis kan allmän belysning, spis (spishäll, spis, ugn) samt andra apparater som inte behöver vara på då ingen vistas i byggnaden, kunna frånkopplas med en strömställare. Detta kan utföras t ex genom sektionering av gruppcentral och kontaktor eller via så kallat intelligent styrsystem. Följande värden för medelbelysningsstyrka kan tillämpas om inte annat specificeras: • För matberedning på bänk 500 lux och ett allmänljus på 200 lux. • Klädvårdsrum 300 lux och ett allmänljus på 200 lux. • Förråd, garage, trapphus, soprum, källargångar 100 lux. • Rum för detaljerat arbete 750 lux på arbetsplan. • Samtliga rum förutsätts ha en belysningsstyrka så att det lägst på golvet är 200 lux. • För belysning av arbetsplatser inomhus (t ex kontor), se SS-EN 12464-1. 68 489


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above