Page 494

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström ANM 1 – Antal och placering av eluttag bör samordnas med antal och placering av mediauttag. ANM 2 – Avståndet på 3,75 m mellan uttag är samordnat med SS-EN 50173-4. Eluttag på vägg placeras om möjligt 250 mm från innerhörn. Ska plats finnas för flyttbar garderob placeras uttag minst 700 mm från innerhörn. I korridorer, hallar och andra kommunikationsutrymmen placeras särskilda uttag för t ex städmaskiner (dammsugare), på vägg högst 15 m från varandra normalt 800 över golvet och högst 1500 mm över golvet. Observera att det högst ska vara 7 meter från eluttaget till den yttersta punkten som städmaskinen ska kunna nå, dvs till hörn eller vrå. Eluttag för särskilda ändamål Eluttag för infravärmare utomhus ska om så överenskommes styras av timer. Eluttag för olika typer av belysning, typ julgransbelysning, ska om så överenskommes styras av ur (dygns- eller kopplingsur) samt skymningsrelä. Skymningsrelä kan ersättas av astronomiskt kopplingsur. Anslutningar för ljusarmaturer Inkopplingspunkter anordnas enligt följande: • I rum man kan gå in i, ska det finnas minst en inkopplingspunkt. • I rum större än 15 m2 ska det finnas ytterligare minst en inkopplingspunkt för varje därutöver påbörjat 10 m2. • I förråd, t ex på vind och i källare, utan full ståhöjd är orienteringsbelysning tillräcklig. 492 71


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above