Page 496

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Eluttag Följande gäller som komplement till avsnitt 7 och 7.1: Uteplats och balkong ska förses med eluttag. Detta uttag ska matas med en egen gruppledning och manövreras av en strömställare som är placerad inomhus. Efter överenskommelse kan uteplats och balkong förses med två uttagsbrunnar varav en av uttagsbrunnarna kan styras via timer. ANM – Eluttag för särskilda ändamål, se generell text under eluttag Inkopplingspunkter för ljusarmaturer För större uteplats eller balkong anordnas en inkopplingspunkt för belysning på vägg 2000 mm över golv. Överstiger golvytan 6 m2 anordnas en inkopplingspunkt per påbörjad 6 m2 golvyta. Entré Följande gäller som komplement till avsnitt 7 och 7.1: Strömställare Belysning och eluttag ska manövreras av strömställare placerad inomhus. Inkopplingspunkter för ljusarmaturer För entré utomhus ska finnas inkopplingspunkt placerad så att; namnskylt, husnummer, dörrlås blir belysta. Särskilda platser Följande gäller som komplement till avsnitt 7 och 7.1: Eluttag vid dedikerad huvud-TV-plats Vid dedikerad huvud-TV-plats ska eluttag ha minst sex uttagsbrunnar, varav minst fyra uttagsbrunnar ska vara utförda med skyddsledarkontakt (skyddsjordat utförande). Uttagsenhet vid dedikerad huvud-TV-plats. ANM – Till uttag utan skyddsledarkontakt kan endast klass II-materiel (extra isolerad materiel) anslutas. Sådan materiel är märkt med följande symbol: 494 73


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above