Page 497

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Eluttag i golv vid öppen planlösning Vid golvytor större än 30 m2 bör golvbox med minst sex uttagsbrunnar, varav minst fyra uttagsbrunnar ska vara utförda med skyddsledarkontakt (skyddsjordat utförande), ett TV-uttag och två datauttag installeras. Detta är i första hand då matplats och vardagsrum integreras och behov finns av en TV plats som inte är orienterad till vägg. ANM – Till uttag utan skyddsledarkontakt kan endast klass II-materiel (extra isolerad materiel) anslutas. Sådan materiel är märkt med följande symbol: IT, Kommunikationsnät Följande gäller som komplement till avsnitt 7 och 7.1: I varje bostad ska ett kommunikationsnätverk installeras för distribution av kommunikationstjänster enligt nedan. TV-funktion utförs enligt något av följande alternativ: • Marksänd radio och TV. • Kabel-TV enligt SS-EN 60728-serien. • IP-distribuerad TV enligt SS-EN 50173-serien. Telefunktion: • traditionell fast telefoni, ansluten till det publika telefonnätet (PTN), eller • IP-distribuerad fast telefoni. Datafunktion med ethernet över kopparkabel enligt SS-EN 50173-serien och SS-EN 50174-serien. IT, Multimediacentral I varje bostad placeras en rymlig multimediacentral. Centralen ska vara utrustad med patchpanel för nätverkets länkar. I centralen ska det finnas gott om plats för extern kommunikationsutrustning så som routrar, switchar, konvertar etc. Till centralen ansluts alla inkommande kommunikationstjänster och de ska avslutas i separata överlämningsuttag. ANM 1 – Multimediacentralen bör ha ett innermått (djup) av minst 200 mm. I multimediacentralen bör det finnas plats för tillkommande utrustning, t ex NAS-diskar eller andra småservrar. Överlämningspunkt (ÖP) för det publika telefonnätet (PTN) ska vara ett telefonuttag. ÖP för radio/TV via marknätet (terrest) alternativt kabel-TV-mottagning, ska vara ett anpassat antennuttag för inkommande tjänster. ÖP för inkommande bredband ska vara en patchpanel alternativt ett separat överlämningsuttag. Multimediacentralen ska utrustas med eluttag som har minst fyra uttagsmöjligheter. Uttaget ska vara utfört med skyddsledarkontakt (skyddsjordat utförande). Ett tomrör Ø 25 mm ska installeras med sträckning mellan multimediacentralen och stamfördelningen i byggnaden. ANM 2 – I enbostadshus utgörs normalt stamfördelningen av multimediacentralen. 74 495


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above