Page 500

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Typ av elapparat Placering, i sidled, på vägg Höjd över golv i mm Spis 300 mm från skåpsida 300 mm Spishäll I underliggande utrymme 150 mm från skåpsida 600 mm (300 mm under bänkskiva) Fläktkåpa (smal endast inbyggnad av vent) Inom inklädnad 2200 mm Spisfläkt eller spiskåpa 100 mm från skåpsida 2200 mm Takhängd spisfläkt Inom inklädnad I tak Diskmaskin I intilliggande utrymme Min 300 mm Kyl/frys Fritt inom utrymmet för apparat 2200 mm I överskåp eller bakom apparat Inbyggnadsugn 150 mm från skåpsida eller inom inbyggnadszon eller i överskåp 150 mm från skåpsida 150 mm från överkant skåp. eller inom inbyggnadszon eller i överskåp 150 mm från underkant skåp Mikrovågsugn för inbyggnad 150 mm från skåpsida. Eller fritt inom utrymmet för apparat 150 mm från underkant skåp. Eller fritt inom utrymmet för apparat 8. Underlag för belastningsberäkning, sammanlagring Allmänt Vid dimensionering av huvudledningar tas hänsyn till sammanlagring av delbelastningarna och till framtida belastningsökning. I avsnitten 8.2–8.4 lämnas anvisningar för belastningsberäkning för vissa huvudledningar med vanligen förekommande last. För större lokaler eller särskilda anläggningar utförs särskild belastningsberäkning. Där elvärme ansluts till särskild huvudledning beräknas belastningen för elvärmen som summan av den totalt installerade effekten för rumsuppvärmning och uppvärmning av varmvatten. Övrig belastning beräknas enligt avsnitt 8.2 eller 8.3. Bostäder utan elvärme Den sammanlagrade belastningen för hela byggnaden kan uppskattas enligt tabell 3. Tabell 3 – Sammanlagrad belastning Antal lägenheter (n) Effekt i kW 1 5 2 10 3–10 7+2xn mer än 10 12,5+1,5xn 498 77


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above