Page 502

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Huvudelkopplare Varje elanläggning ska förses med huvudelkopplare som är lätt tillgänglig för anläggningens innehavare. Gruppcentraler ska förses med en huvudelkopplare som bryter inkommande matning. 11. Utförande Kanalisation Dosor för annat ändamål än inkopplingspunkt för belysning på vägg ska placeras minst 300 mm under ett fast monterat innertak. Dimensionering av ledningskanaler för el Tabell 4 anger lämplig rörstorlek för olika ledarareor och antal ledare i rör där avsikten är att kunna dra om ledarna. Tabellen nedan gäller inte för flexibla rör. Tabellen gäller för fåtrådiga ledare. För entrådiga ledare kan den tillämpas för 1,5 mm2 4 mm2 ledararea. Tabell 4 – Lämplig rörstorlek Ledararea mm2 Minsta storlek för elinstallationsrör Antal ledare 2 3 4 5 6 7 1,5 16 16 16 16 20 20 2,5 16 16 16 20 20 25 4 16 20 20 25 25 32 6 20 20 25 25 32 32 10 20 25 25 32 - - 16 25 25 32 40 - - 25 32 32 40 40 - - 35 32 40 40 50 - - 50 40 40 50 63 - - Till inifrån åtkomligt vindsutrymme som inte är elektrifierat förläggs ett tomrör av minst storlek 20 från central för fastighetens allmänna behov. Till plats reserverad för t ex diskmaskin dras tomrör av minst storlek 16. Tomröret avslutas med färdig apparatdosa. Till plats reserverad för tvättmaskin/torktumlare dras tomrör av minst storlek 20. Tomrör förses med dragtråd. Dragtråd i tomrör som mynnar i elcentral ska vara isolerad. 500 79


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above