Page 503

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Elinstallationsritningar Denna del av ELKOs Elbok innehåller i princip de symboler som tidigare ingick i serien för grafiska symboler för elinstallationsritningar, SEN 01 29 01 tom SEN 01 29 13. Förteckning över symboler finns även i SEK handbok 412, utgåva 3. Symbol Betydelse Anmärkning Ledningar – Användning ledare,ledning med flera ledare, allmän symbol samma som 101 men planerat utförande * ledning för: Förläggningssätt ledning i mark ledning i vatten ledning, utanpåliggande Anm 1 ledning i kulvert o d Anm 1, 2 ledning på stege o d Anm 1, 2 början eller slut av ledningsstege Anm 1, 2 ledning i kanal eller rör Anm 1, 2, 3 kulvert o d för framtida ledning Anm 1, 2 stege o d för framtida ledning Anm 1, 2 kanal eller rör för framtida ledning Anm 1, 2 ledning i luft, t ex på stolpe Anm 1. Symbolen används när en generell not på ritning eller specifikation inte är tillräcklig. Anm 2. Läge för förläggning kan vid behov anges med bokstav. Se SEN 02 12 01. Anm 3. Antalet kanaler, tvärsnittsmått eller andra detaljer, t.ex. fyllnadsgrad, kan visas över den linje som representerar kanalens väg. 80 501


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above