Page 504

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Symbol Betydelse Anmärkning Förläggningssätt t ledning på stolpe med stag t ledning på stolpe med sträva ledning med förbindningspunkt förlagd i mark Genomgångar och korsningar t nedåtgående ledning t uppåtgående ledning t t genomgående ledning Dosor, plintar, ställ, skarvar dosa, allmän symbol kopplingsdosa spridningsplint ställ för teleledningar med eller utan kors-koppling rakskarv grenskarv kopplingsplint hos abonnentutrustning i servis Strömkällor apparat eller apparat grupp, allmän symbol Betydelsen av symbolen måste anges i varje enskilt fall transduktor primärelement ackumulatorbatteri 502 81


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above