Page 505

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Symbol Betydelse Anmärkning Strömkällor likriktare växelriktare G generator allmän symbol Anm 1 H G omformare (motorgenerator) Anm 1 transformator, allmän symbol Anm 1 t transformator med varierbar omsättning Anm 1 UPS strömförsörjningsdon för avbrottsfri kraft U don för stabiliserad spänningsmatning Säkringar, centraler, mätare säkring, allmän symbol distributionscentral mätaranordning strömtransformator Uttag i kraftanläggningar uttag (för starkström) allmän symbol Exempel på överkoppling i uttag 101.1 3 multipeluttag (för starkström), visad med tre uttag Form 2: 103.1 11-13-03 Anm 1. Märkeffekten kan anges intill symbolen. 82 503


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above