Page 506

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Symbol Betydelse Anmärkning Uttag i kraftanläggningar uttag (för starkström) med don för skyddsjordning uttag (för starkström) för tre faser och neutralledare med don för skyddsjordning uttag (för starkström) med blockerande elkopplare uttag (för starkström) med enpolig elkopplare uttag (för stark ström) med av skärmare (petskyddade) uttag (för starkström) med isolertransformator t ex rakapparatuttag Uttag i telesignalanläggningar uttag, allmän symbol Anm Nedanstående beteckningar används för att särskilja olika uttag: TP = telefon M = mikrofon H = högtalare FM = frekvensmodulering TV = television TX = telex 2 multipeluttag (exempel med två uttag) t uttag med volyminställning (tex för radio) överföringsdon, tex mellan dörrblad och dörrkarm Elkopplare installationsströmställare, allmän symbol 3 installationsströmställare av multipelutförande (exempel med tre strömställare), allmän symbol strömställare med överströmsskydd, tex dvärgbrytare (automatsäkring), allmän symbol 504 83


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above