Page 508

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Symbol Betydelse Anmärkning Elkopplare tryckknapp med anslutningsledning bordkontaktdon med flera funktioner och med anslutningsledning elektriskt lås trampkontaktdon, enpoligt Vakter Y vakt, allmän symbol Asterisken skall ersättas av en eller flera bokstäver eller tilläggssymboler som anger apparatens parametrar. För närmare anvisningar se SS-IEC 617-7 temperaturvakt termovakt nivåvakt, flottör kontaktdon P tryckvakt för vätska eller gas strömningsvakt för vätska eller gas n varvtalsvakt rembrottsvakt POS lägesvakt Lamputlopp, lampor, ljusarmaturer läge för lamputlopp, lamputtag, visat med ledning lamputlopp, lamputtag på vägg, visat med ledning åt vänster lampa, allmän symbol Symbolen kan kompletteras enligt SS-IEC 617-8 Grafiska symboler för elscheman, mät instrument, lampor och signaldon. 506 85


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above