Page 509

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Symbol Betydelse Anmärkning Lamputlopp, lampor, ljusarmaturer nödbelysningsarmatur i särskild krets självständig nödbelysningsarmatur lysrörsarmatur Exempel: Armatur med tre lysrör 107.1 11-15-05 Armatur med fem lysrör 107.2 11-15-06 5 hjälpdon för urladdningslampa Används endast när armatur inte har inbyggt hjälpdon byggt hjälpdon kompenseringsdon för lysrör strålkastare, allmän symbol t t strålkastare med koncentrerat ljusknippe (spotlight) t t strålkastare med divergerande ljusknippe (flodljus) Signaldon signaldon eller kombin nationsapparat, allmän symbol Betydelsen av symbolen måste anges i varje särskilt fall lampsignaldon eller signallampa, allmän symbol Exempel: Lampsignaldon med tre signallampor 102.1 3 lampsignaldon, dubbelsidigt lampsignaltablå Antal signalfält kan anges. Exempel 104.1 4 personsökartablå, enkelsidig personsökartablå, dubbelsidig manöverapparat för personsökare (t ex hos telefonist) 86 507


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above