Page 511

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Symbol Betydelse Anmärkning Detektorer för larm värmedetektor värmedetektor i dolt utrymme kapslad värmedetektor kapslad värmedetektor i dolt utrymme rökdetektor 106.1 Rökdetektor i dolt utrymme rökdetektor i dolt utrymme under tak rökdetektor i dolt utrymme under golv flamdetektor manöverdon, t ex Symbolen används även för kontaktdon för överfallslarm dörr- eller fönsterkontaktdon Symbolen kan även användas för angivande av markeringskontaktdon vid telefonapparat låskolvskontaktdon vibrationskontaktdon metallfolieband förbikopplare för larmanläggning provningsdon för larmanläggningar Telefon, radio telefonapparat, allmän symbol För olika typer av telefonapparater, se SS-IEC 617-9 F telefonapparat för anslutning till FîF-entligt telefonnät L lokaltelefonapparat 88 509


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above