Page 512

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Symbol Betydelse Anmärkning Telefon, radio P hemtelefonapparat Även benämnd avdelnings telefon H porttelefon, svarsapparat telefonapparat med högtalare tt snabbtelefonapparat tt P porttelefonapparat, anropsapparat förstärkare, allmän anropsapparat mikrofon hörtelefon högtalare, allmän symbol t högtalare med inbyggd volyminställning t högtalare med separat volyminställning radiomottagare monitor televisionsmottagare televisionskamera antenn, allmän symbol För olika typer av antenner, se SS-IEC 617-10 510 89


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above