Page 513

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Symbol Betydelse Anmärkning Reläer, ventiler relä, allmän symbol För närmare anvisningar, se SS-IEC 617-7 avstängningsventil avstängningsventil med manöverdon, allmän symbol avstängningsventil med magnetmanöverdon M avstängningsventil med motormanöverdon Partmärkning Utdrag ur SS 424 17 20, utgåva 5 Utdrag ur SS 424 17 20, utgåva 5 Anslutningskablar, kablar för fast installation med märkspänning högst 450/750 V samt kraftkablar med märkspänning 0,6/1 kV Kablar och anslutningskablar med grön-gul part Antal Parternas färg 2) parter Skyddsledare Spänningsförande 3 Grön Gul Blå Brun - - 4 Grön Gul - Brun Svart Grå 41) Grön Gul Blå Brun Svart - 5 Grön Gul Blå Brun Svart Grå 1) Endast för speciella tillämpningar. 2) I ovanstående tabell gäller att en oisolerad koncentrisk ledare, som t ex en metallskärm, armering eller skärmtrådar, inte anses vara en part. En koncentrisk ledare identifieras genom sin placering och behöver därför inte färgmärkas. Kablar och anslutningskablar utan grön-gul part Antal Parternas färg 2) parter 2 Blå Brun - - - 3 - Brun Svart Grå - 31) Blå Brun Svart - - 4 Blå Brun Svart Grå - 5 Blå Brun Svart Grå Svart 1) Endast för speciella tillämpningar. 2) I ovanstående tabell gäller att en oisolerad koncentrisk ledare, som t ex en metallskärm, armering eller skärmtrådar inte anses vara en part. En koncentrisk ledare identifieras genom sin placering och behöver därför inte färgmärkas. ANM – För distributionssystem är siffermärkning tillåten. 90 511


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above