Page 515

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Teckenförklaringar U = driftspänning i volt: vid likström och 1-fas växelström mellan de båda ledarna vid 3-fas växelström mellan två faser (ej mellan fas och neutralledare) Uf = spänning mellan fas och neutralledare i en trefasledning Δu = spänningsfall i volt mellan ledningens ändpunkter V = 1,73 I = strömstyrka i ampere i huvudledning If = strömstyrka i ampere i fasledning R = resistans (motstånd) i ohm P = effekt i watt P1 = tillförd effekt i watt P2 = avgiven effekt i watt ρ = resistivitet = motstånd per m längd och vid 1 mm2 area (för koppar = 0,0175, för aluminium 0,028) 3 L = ledningslängd i m mellan strömkälla och förbrukningsappa rat (enkel längd) A = Ledarens area i mm2 η = verkningsgrad cos ϕ = effektfaktor 92 513


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above