Page 517

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Kablar Kabelbeteckningar I elinstallationsbranschen används idag oftast det ”äldre” svenska beteckningssystemet för kablar. Se utdrag ur SS 424 17 01 nedan. Detta beteckningssystem är dock ersatt med ett nytt kabelbeteckningssystem som benämns CENELECbeteckningar. Detta nya beteckningssystem redovisas i SS 424 17 02. Se utdrag ur SS 424 17 02 på sid 396. Typbeteckningar 4 Äldre svenska beteckningar för kraft- och installationskablar Utdrag ur SS 424 17 01 Bok- Första Andra Tredje Fjärde Femte stav bokstaven bokstaven bokstaven bokstaven bokstaven Ledare Isolering Mantel eller annan Konstruktionsdetalj Konstruktionsdetalj konstruktionsdetalj eller användning eller användning A Aluminium Skärm av aluminiumfolie B Aluminium- Halogenfri Mantel av halogenfri Förbindningstråd legering polyolefin polyolefin alt. Fordonskabel* C Impregnerat Koncentrisk skärm papper av koppartråd D Gummi med yttre gummimantel E Koppar, entrådig Etenpropen- Förstärkt Förstärkt (klass 1) gummi utförande utförande F Koppar, fåtrådig Fläta av koppartråd fläta av koppar- (klass 2) eller ståltråd H Silikongummi Hisskabel I Uretanplast Mantel av uretanplast J Ståltråd Armering av Förläggning stålband i mark K PVC Mantel av PVC Mantel av PVC Mantel av PVC L Polyeten (PE) Skärm av plastbelagt Mantel av PE aluminiumband O Kloropren- Mantel av kloroprengummi gummi P Armering av för- Armering av förzinkat stålband zinkat stålband Q Halogenfri Mantel av halogenfri Mantel av halogenfri polyolefin polyolefin polyolefin* R Koppar, fintrådig Armering av Styrkabel (klass 5) plastbelagt aluminiumband S Koppar, fintrådig Självbärande (klass 6) T Fluorplast Armering av Tung anslutståltråd ningskabel U Saknar yttre mantel V Gummi utan Mantel av eten- Förläggning yttermantel propengummi i vatten X Tvärbunden Mantel av PVC, polyeten (PEX) ovalt tvärsnitt Z Halogenfri tvär- Halogenfri tvär- Kabel för neonbunden polyolefin bunden polyolefin anläggning *Ingår ej i SS 424 1701 94 515


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above