Page 518

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Typbeteckningar Typbeteckningarna enligt utdrag ur SS 424 17 02 ersätter det äldre systemet och benämns CENELEC-beteckningar. CENELEC är en europeisk standardorganisation. Beteckningen är uppbyggd av tre grupper med bokstäver och siffror enligt nedanstående tabell. TYP AV STANDARD A Accepterad nationell standard CC-N1) Annan nationell standard H Fastställd standard S2) Speciell standard MÄRKSPÄNNING 00 (<100/100 V)3) 01 (⊕100/100, <300/300 V) 03 300/300 V 05 300/500 V 07 450/750 V 1 (0,6/1 kV) 3 (1,7/3 kV) 6 (3,5/6 kV) 10 (7/12 kV) 20 (14/24 kV) ISOLERING B EP-gummi, max 90 °C E Etenplast, PE G EVA-gummi M Mineraliskt material N2 Speciell polykloroprenkompound N4 Hypalon R EP-gummi, naturgummi, max 60 °C S Silikongummi V PVC V2 PVC, max 90 °C V3 PVC, för installation vid låg temp. X PEX Z Polyolefin, tvärbunden LSZH Z1 Polyolefin, termoplastisk LSZH METALLISKT HÖLJE C Koncentrisk Cu-ledare, spiralformad C4 Kopparfläta C6 Koncentrisk Cu-ledare, vågformad C7 Koppartrådsskärm LEDARAREA SKYDDSLEDARE G Med skyddsledare X Utan skyddsledare LEDARANTAL LEDARTYP -D Fintrådig ledare för svetskabel -F Extra mångtrådig ledare klass 5 för anslutningskabel -H Fintrådig ledare klass 6 -K Extra mångtrådig ledare klass 5 för fast installation (RK) -R Fåtrådig rund ledare klass 2 -S Fåtrådig sektorformad ledare klass 2 -U Massiv rund ledare klass 1 -W Massiv sektorformad ledare klass 1 -AR Al, fåtrådig rund ledare klass 2 -AS Al, fåtrådig sektorformad ledare klass 2 -AU Al, massiv rund ledare klass 1 -AW Al, massiv sektorformad ledare klass 1 MANTEL B EP-gummi, max 90 °C E Etenplast, PE G EVA-gummi J Glasfiberfläta N Polykloropren eller likvärdigt material Q Polyuretan (PUR) R EP-gummi, naturgummi, max 60 °C T Textilfläta V PVC V5 PVC, extra oljeresistent Z Polyolefin, tvärbunden LSZH Z1 Polyolefin, termoplastisk LSZH Standard och märkspänning Kabeluppbyggnad från isol. och utåt Ledarantal och area 1) Symbolen CC kan ersättas med landets kod. För Sverige SE. 2) Symbolen S används för speciell kabel. Denna symbol saknar dock täckning i det underliggande CENELECdokumentet HD 361 S2. Se även SS 424 17 02. 3) Märkspänning inom parantes är ännu ej standard inom CENELEC. Exempel: SE-N1XV-AS4G150 SE-N1 X V-A S 4 G 1 5 0 516 95


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above