Page 519

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Exempel på olika typer av kablar Kabeltyp Äldre svensk beteckning CENELEC- beteckning Information Installationskablar EKK SE-N05VV-U En kabeltyp som är användbar i många sammanhang. Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt på vägg eller under puts samt i rör eller kanal. Får förläggas inomhus och utomhus. Dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad. PVC-isolerad. EXQ S05XZ1-U Kabel likt EKK med skillnaden att den är PEX-isolerad och halogenfri. EKLK SE-07VA5EV-U Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Vid förläggning i mark ska kabeln förses med extra skydd mot mekanisk åverkan. Kabeln är UV-skyddad. EQLQ S07Z1A5EZ1-U Kabel likt EKLK med skillnaden att den är halogenfri. EXLQ N07Z1A5EZ1-U Kabel likt EQLQ med skillnaden att den är PEX-isolerad. EKRK SE-N05VA5V-U Benämns även kulo-ledning. Kabeln är avsedd för öppen fast förläggning inomhus i torra icke brand- eller explosionsfarliga utrymmen. PVC-isolerad. FK H07V-R Kabeln är avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i skåp och armaturer. Fåtrådig. PVC-isolerad. FQ H07Z1-R Kabel likt FK med skillnaden att den är halogenfri. RK H07V-K Kabeln är främst avsedd att användas för inte kopplingar i kopplingsskåp och dylikt. Fintrådig. PVC-isolerad. RQ H07Z1-K Kabel likt RK med skillnaden att den är halogenfri. Anslutningskablar RDO H05RN-F En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för lätta flyttbara bruksföremål där risken för mekanisk skada är liten. Lämplig för permanent användning utomhus. RDOE H07RN-F Kabeln är en olje- och fettbeständig flexibel kabel som klarar kraftiga temperaturförändringar och har stor beständighet mot fukt och frost. Den är avsedd för tillfälliga installationer inomhus och utomhus. Kabeln kan även förläggas i mark med skydd (rör). Lämplig för anslutning av maskiner och annan elmateriel som kräver flexibel kabel. 96 517


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above