Page 520

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Kabeltyp Äldre svensk beteckning CENELEC- beteckning Information RKK H05VV-F Rund anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Lågspänningskablar AKKJ SE-N1VCV-AS Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. Ledare av aluminium. AXQJ S1XCZ1-AS Kabel likt AKKJ med skillnaden att den är PEX-isolerad och halogenfri. EKKJ SE-N1VCV-U Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. Ledare av entrådig koppar. EXQJ S1XCZ1-U Kabel likt EKKJ med skillnaden att den är PEX-isolerad och halogenfri. FKKJ SE-N1VCV-R Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. Ledare av fåtrådig koppar. FXQJ S1XCZ1-R/S Kabel likt FKKJ med skillnaden att den är PEX-isolerad och halogenfri. Svensk beteckning saknas SE-N1XV-AS Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten dock ej i explosionsfarliga rum. PEX-isolerad och PVC-mantlad. Kabeldimensionering Kabelareans storlek påverkar: • temperaturen på ledaren vid normal belastningsström • tiden för skyddets utlösning vid fel, utlösningsvillkoret • spänningsfallet i kabeln Vid val av kabelarea måste dessa faktorer beaktas. Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 samt SEK Handbok 421 ger en vägledning för dessa beräkningar. På marknaden finns även kabeldimensioneringsprogram. Belastningsström För att inte den normala belastningsströmmen ska överskrida temperaturgränsen för kabeln krävs att kabeln har en viss minimiarea. Arean bestäms av märkströmmen på det överlastskydd som föregår ledaren, hur kabeln är förlagd samt dess omgivningstemperatur. För kabeldimensionering hänvisas till SS 436 40 00 alternativt SEK Handbok 421. En PVC-isolerad ledare får ha en drifttemperatur av högst 70 °C. För PEX-isolerade ledare är tillåten temperatur 90 °C. 518 97


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above