Page 522

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – starkström Effekter kW kpm/s kcal/s kcal/h hk 1 kW = 1 kpm/s = 1 kcal/s = 1 kcal/h = 1 hk = –9 ,807 • 10-3 4,186 1,163 • 10־3 0,7355 102,0 – 426,9 0,1186 75 0,2389 2,343 • 10־3 –0 ,2778 • 10־3 0,1757 860 8,434 3600 – 632,5 1,359 0,01333 5,691 1,581 • 10־3 – Metallers och legeringars specifika vikt, smältpunkt och viktigare elektriska egenskaper vid +15°C Materiel Densitet Smältpunkt i °C Resistivitet eller Spec. motstånd Konduktivitet Temp. koefficient för 1°C kg dm3 Ω mm2 m m Ωmm2 Aluminium, valsat Bly Guld, hamrat Järn, tråd (genomsnittvärde) Ståltråd Koppar, kem.ren Koppar hård Kvicksilver Nickel, valsat Platina, hård Zink Silver valsat Tenn 2,7 11,3 19,32 7,6 8,0 8,92 8,92 13,6 9,2 21,4 7,1 10,6 7,3 658 332 1065 1600 1375 1083 1100 -38,9 1450 1705 412 961 232 0,029 0,21 0,022 0,135 0,172 0,0162 0,0175 0,953 0,11–0,13 0,094 0,06 0,016 0,14 34,5 4,77 45 7,4 35,8 62 57 1,05 7,7–7.5 10,7 16,5 63 7,15 0,0037 0,0039 0,0035 0,0047 0,0052 0,0046 0,004 0,0009 0,0036 0,0024 0,0037 0,0036 0,0037 520 99


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above