Page 526

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – Tele Data Tele Data Följande avsnitt är författat av ELKO AB. Kabelstandarder – datanät Svenska och internationella standarder för fastighetsnät. • ISO/IEC 11 801 Internationell standard • EN 50173 Europeisk standard • SS-EN 50173 Svensk standard • EIA/TIA 568 Amerikansk nationell standard Den svenska standarden SS-EN 50173 är helt identisk med den Europeiska utgåvan. Den amerikanska standarden har en annan uppbyggnad. Det är viktigt att känna till vad som sägs i dessa standarder. Hur skall man då använda dessa olika standarder? ELKO TCS förespråkar alltid den egna nationella standarden. SS-EN 50173 är uppdelad enligt följande: • SS-EN 50173-1 Allmänna fordringar • SS-EN 50173-2 Kontor • SS-EN 50173-3 Industrier • SS-EN 50173-4 Bostäder • SS-EN 50173-5 Datahallar • SS-EN 50173-6 Fastighetsfunktioner En enskild produkt klassificeras som kategori och när produkterna är installerade tillsammans benäms de som klass. Varje kategori och klass har enligt standarden en lägsta överföringshastighet som uttrycks i MHz. • Klass D upp till 100MHz, motsvarar kategori 5e kraven • Klass E upp till 250MHz, motsvarar kategori 6 kraven • Klass EA upp till 500MHz, motsvarar kategori 6A kraven • Klass F upp till 600MHz, motsvarar kategori 7 kraven • Klass FA upp till 1000MHz, motsvarar kategori 7A kraven Kabelsystem är uppdelade i, spridningsnät oftast på samma våningsplan. Stamnät sammanbinder fastighetens spridningsnät och slutligen områdesnät som knyter ihop flera fastigheter inom samma område. Kabelsystemens uppbyggnad: Ett kabelsystem består av tre nivåer 1. Spridningsnät= Floor Distribution 2. Stamnät= Backbone Distribution 3. Områdesnät= Campus Distribution 524 103


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above